STAVCERT, akreditace, autorizace a notifikace 

Akreditace

Akreditace certifikačního orgánu 3026
Certifikační orgán provádějící certifikaci osob

(klikněte na obrázek pro kompletní akreditaci ve formátu .pdf)
Akreditace certifikačního orgánu 3023
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků

(klikněte na obrázek pro kompletní akreditaci ve formátu .pdf)

Autorizace

Autorizace č. 37/2006 ze dne 1.9.2006 pro AO 205

(klikněte na obrázek pro kompletní akreditaci ve formátu .pdf)
ÚNMZ oprávnění OS 1517 od 1.2.2020

(klikněte na obrázek pro kompletní akreditaci ve formátu .pdf)
Oprávnění od ÚNMZ podle NV 219/2016 Sb.

(klikněte na obrázek pro kompletní akreditaci ve formátu .pdf)