STAVCERT, akreditace, autorizace a notifikace 

Akreditace

Akreditace číslo 3026
Certifikační orgán provádějící certifikaci osob

(klikněte na obrázek pro kompletní akreditaci ve formátu .pdf)
Akreditace číslo 3023
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků

(klikněte na obrázek pro kompletní akreditaci ve formátu .pdf)

Autorizace

Oprávnění z 28. 6. 2013 – Rozhodnutí č. 10/2013 – CPR pro Oznámený subjekt 1517 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

(klikněte na obrázek pro kompletní akreditaci ve formátu .pdf)
Autorizace č. 37/2006 ze dne 1.9.2006 pro AO 205

(klikněte na obrázek pro kompletní akreditaci ve formátu .pdf)