O společnosti 

 

 

 

 

 


STAVCERT Praha, spol. s r.o.

Byl založen v prosinci 1995 jako nestranný certifikační orgán pro certifikaci systému managementu. V současné době provádí certifikaci systémů:

¨      kvality (QMS), 

¨      kvality ve spojení se svařováním (QWS),

¨      jakosti pozemních komunikací (SJ-PK)

¨      environmentu (EMS),

¨      bezpečnosti informací (ISMS),

¨      ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (OHSMS) a

¨      EMAS (ověřovatelem environmentálních prohlášení podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1229/2009 pro oblast životního prostředí) v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1 na základě osvědčení o akreditaci č.3024 od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s..

 

STAVCERT (zájmové sdružení právnických osob)

Byl založen v listopadu 1997 jako nestranný certifikační orgán pro certifikaci

¨      výrobků pro stavby,

¨      kovových konstrukcí,

¨      procesu výroby a montáže kovových konstrukcí,

¨      procesu svařování

v rozsahu přílohy akreditace v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17065 na základě osvědčení o akreditaci č.3023 od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. a pro

¨      certifikaci osob

v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17024 na základě osvědčení o akreditaci č.3026 od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s..

 

STAVCERT (zájmové sdružení právnických osob)

Působí rovněž jako

autorizovaná osoba AO 205 pro autorizaci vybraných stavebních výrobků z přílohy č.2 NV 163/2002 a

oznámený subjekt OS 1517 pro činnosti stanovené

¨      nařízením EP a Rady (EU) č.305/2011 a

¨      NV č.219/2016 Sb.