Oblasti činností 

http://www

Oblasti činností STAVCERT Praha, spol. s r.o.

IČO: 64940616

Certifikační orgán provádějící certifikaci systémů managementu

Certifikace QMS

Certifikace systémů managementu kvality ve stavebnictví a souvisejících průmyslových oborech, dřevozpracujícím průmyslu, strojírenském, polygrafickém a potravinářském průmyslu, v dopravě, obchodu a službách,

Certifikace systémů managementu kvality svařování podle ČSN EN ISO 3834. 

Certifikaci systémů managementu kvality v oboru pozemních komunikací provádí jako pověřený orgán doporučený Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací k ověřování odborné způsobilosti.

Certifikace ISMS

Certifikace systémů managementu bezpečnosti informací ve stavebnictví a souvisejících průmyslových oborech, v dopravě a ve službách. 

Certifikace EMS

Certifikace systémů environmentálního managementu ve stavebnictví a souvisejících průmyslových oborech, dřevozpracujícím průmyslu, strojírenském, polygrafickém a potravinářském průmyslu, v dopravě, obchodu a službách.

Certifikace OHSMS

Certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví a souvisejících průmyslových oborech, strojírenském průmyslu, v dopravě, výzkumu a ve službách.

Program EMAS

Činnosti ověřovatele pro oblast životního prostředí - Ověřování environmentálního prohlášení podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniku a audit.

http://www

Oblasti činností STAVCERT

IČO: 67364209

Certifikační orgán provádějící certifikaci osob č. 3026

Certifikace osob v oblasti tavného svařování kovů

Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3023

Certifikace produktů pro stavby (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011) a kovových konstrukcí (provádění kovových konstrukcí – návrh a vývoj, výroba, montáž, instalace, údržba a opravy kovových konstrukcí podle norem ČSN EN 1090-1+A1, ČSN EN 1090-2+A1 a ČSN EN 1090-3).

Autorizovaná osoba 205

Výrobky uváděné na trh ČR s povinným posuzováním 
shody

Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části 
staveb

Stavební výrobky peo zděné stavby

Ochrané, tepelně izolační materiály a výrobky

Zvláštní materiály, výrobky

Stavební výrobky pro vnitřní povtchové úpravy podlah

Oznámený subjekt 1517 (Notified Body 1517)

Splňuje požadavky v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, článek 43 pro posuzování systémů řízení výroby FPC pro následující stavební výrobky:

Kamenivo, kód skupiny 24 podle přílohy IV CPR.

Zdivo a související výrobky, zdící prvky, malty a doplňky, kód skupiny 17 podle přílohy IV CPR.

Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu, kód skupiny 1podle přílohy IV CPR.

Výrobky pro konstrukce vozovek, kód skupiny 23 podle přílohy IV CPR.

Konstrukční kovové výrobky a doplňky, kód skupiny 20 podle přílohy IV CPR.