Závazek nestrannosti 

Vedení společností STAVCERT Praha, spol. s r.o. a STAVCERT (zájmové sdružení právnických osob) přijalo závazek být nestranným, věrohodným subjektem, který poskytuje kvalitní služby v oblasti certifikace systémů managementu, výrobkové certifikace-posuzování systémů řízení výroby, procesu svařování, procesu výroby kovových konstrukcí a personální certifikace v rozsahu svých akreditací, oprávnění a autorizace.

 

Pracovníci STAVCERT Praha, spol. s r.o. i STAVCERT a jeho certifikačních orgánů:

¨      neprovádí poradenství v oblasti systémů managementu a nemají žádné vztahy k poradenským organizacím v oblasti systémů managementu, které by znamenali ohrožení nestrannosti,

¨      analyzují možnost konfliktu zájmů, vyplývajících z provádění certifikace a nahlásí případný střet zájmů nebo pokusy o ovlivňování svému nadřízenému nebo vedení certifikačního orgánu,

¨      při pořádání přednáškové či školící činnosti se omezují na obecná doporučení bez návaznosti na systémy managementu účastníků školení,

¨      nenechají se ovlivnit tlaky a podněty, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky činnosti při posuzování.

 

Certifikační orgán se zavazuje žadateli, že veškeré informace získané při certifikačním procesu jsou důvěrné a nebudou poskytnuty bez souhlasu objednatele dalším osobám a organizacím k jejich možnému zneužití.

 

K zajištění nestrannosti certifikačního orgánu je ustanovena Rada pro certifikaci. Rada je společný orgán pro organizaci STAVCERT Praha, spol. s r.o. a STAVCERT (zájmové sdružení právnických osob). Výběr členů Rady pro certifikaci je zvolen tak, aby byly zastoupeny všechny strany, jichž se proces certifikace dotýká, t.j. zástupci výrobní, obchodní, spotřebitelské a nevýrobní sféry. Ve složení Rady nepřevažuje zájem žádné strany.