Odvolání a stížnosti 

http://www

Za řešení odvolání nebo stížností odpovídá vedoucí certifikačního / inspekčního orgánu, Autorizované osoby, Oznámeného subjektu, případně jím pověřený pracovník. Postup řešení je popsán v interním postupu STAVCERTu, o rozhodnutí je informován zákazní doporučeným dopisem. průběh je znázorněn v následujícím schématu.

Lhůty k vyřešení odvolání/ stížností:

Písemné oznámení způsobu řešení – do 14 dní od přijetí odvolání/ stížnosti.

V případě nutnosti řešit odvolání/stížnost návštěvou subjektu jehož se týká, do 60-ti dnů.