Svařování 

http://www

Činnosti v oblasti svařování

Certifikační orgán č. 3026 provádí akreditované certifikační zkoušky svařečů podle mezinárodních norem řady ČSN EN ISO 9606 a ČSN EN 287-1, zkoušky svářečů plynových zařízení ve stísněných podmínkách v souladu s normou ČSN EN 12 732.

Zajišťuje vydání Osvědčení svařeče nerozebíratelných spojů pro tlakové zařízení ve spolupráci s UNO.

Provádí zkoušky svařečů betonářských ocelí v rozsahu norem ČSN EN 17660-1 pro nosné spoje a ČSN EN 17660-2 pro nenosné spoje.

Provádí zkoušky páječů podle ČSN EN ISO 13585, zkoušky svařečských operátorů podle ČSN EN ISO 14732 a zkoušky zaškolených pracovníků. Zkoušky svařečů se základním kurzem podle ČSN 05 0705 ve svařečských školách, které jsou registrovány v systému STAVCERTu.


Certifikační orgán provádějící certifikaci systémů managementu č. 3024 provádí certifikaci procesu svařování podle norem řady ČSN EN ISO 3834 ve spojitosti s certifikací systémů managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001.