Dokumenty ke stažení 

http://www

(při vyplňovaní všech formulářů je třeba vždy zaslat podepsaný originál v papírové podobě)

STAVCERT Praha, spol. s r.o.

Certifikační orgán provádějící certifikaci systémů managementu

Objednávka certifikace systémů managementu - (stáhnout DOC)

  • systém managementu QMS, EMS, OHSMS, ISMS

  • požadavky na kvalitu při svařování

Objednávka ověření enviromentálního prohlášení (EMAS) - (stáhnout DOCX)

  • podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady ES č. 1221/2009

STAVCERT

Certifikační orgán provádějící certifikaci osob č. 3026

Žádost o zkoušku a Protokol o zkoušce EN ISO 9606 (stáhnout DOC)

Ostatní dokumenty

Prověření pracoviště svařečské školy pro zkoušky svařečů (stáhnout DOC)

Prověření jiného pracoviště pro zkoušky svařečů (stáhnout DOC)

Zpráva o zkouškách svařečů (stáhnout DOC)

Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3023

Autorizovaná osoba 205

Žádost k činnosti autorizované osoby 205 podle NV č. 163/2002 ve znění NV č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (stáhnout DOC)

  • Stavebně technické osvědčení podle §3 NV

  • Certifikace výrobku podle §5 NV

  • Posouzení systému řízení výroby podle § 6 NV

  • Ověření shody dle §7 NV provedením zkoušek vzorku výrobku

  • Posouzení shody při kusové výrobě podle §9 NV

Oznámený subjekt 1517 (Notified Body 1517)

Žádost k činnosti oznámeného subjektu 1517 podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh označované CE. (stáhnout DOC)

  • Žádost pro certifikaci systému řízení výroby systémem 2+


Ostatní dokumenty

Pravidla pro použití certifikační značky (stáhnout DOC)