Dokumenty ke stažení 

(při vyplňovaní všech formulářů je třeba vždy zaslat podepsaný originál v papírové podobě)

STAVCERT Praha, spol. s r.o.

Certifikační orgán provádějící certifikaci systémů managementu

Objednávka certifikace systémů managementu (stáhnout DOC)

¨        systém managementu QMS, QWS, SJ PK, EMS, OHSMS, ISMS

Objednávka ověření enviromentálního prohlášení (EMAS) (stáhnout DOC)

¨        podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady ES č. 1221/2009

Ostatní dokumenty

Pravidla pro použití certifikační značky (stáhnout DOC)

STAVCERT (zájmové sdružení právnických osob)

Certifikační orgán provádějící certifikaci osob č. 3026

Žádost o certifikační zkoušku svařeče /Žádost o vydání a dohoda o využívání certifikátu/Protokol o zkoušce podle normy ČSN EN ISO 9606-1 (stáhnout DOC)

Žádost o certifikační zkoušku svařeče /Žádost o vydání a dohoda o využívání certifikátu/Protokol o zkoušce podle normy ČSN EN ISO 9606-2 (stáhnout DOC)

Žádost o certifikační zkoušku svařeče /Žádost o vydání a dohoda o využívání certifikátu/Protokol o zkoušce podle normy ČSN EN ISO 9606-3,4,5 (stáhnout DOC)

Uznaná nezávislá organizace pro schvalování pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů konstrukčních dílců tlakových zařízení kategorií II, III a IV podle bodu 3.1.2 přílohy č.1 k NV č. 219/2016 Sb., tzv. certifikát schválení svařeče pro PED - Žádost je společná s certifikační orgánem provádějící certifikaci osob č. 3026.

Ostatní dokumenty

Požadavky na žadatele certifikace osob v oblasti svařování (stáhnout DOC))

Prověření pracoviště svařečské školy pro zkoušky svařečů (stáhnout DOC)

Prověření jiného pracoviště pro zkoušky svařečů (stáhnout DOC)

Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3023

Objednávka certifikace procesu svařování (stáhnout DOC)

Objednávka certifikace procesu výroby a montáže kovových konstrukcí (stáhnout DOC)

Autorizovaná osoba 205

Žádost k činnosti autorizované osoby 205 podle NV č. 163/2002 ve znění NV č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (stáhnout DOC)

¨        Stavebně technické osvědčení podle §3 NV

¨        Certifikace výrobku podle §5 NV

¨        Posouzení systému řízení výroby podle § 6 NV

¨        Ověření shody dle §7 NV provedením zkoušek vzorku výrobku

¨        Posouzení shody při kusové výrobě podle §9 NV

Oznámený subjekt 1517 (Notified Body 1517)

Žádost k činnosti oznámeného subjektu 1517 podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh označované CE, systém posouzení shody 2+. (stáhnout DOC)