Historie společnosti 

STAVCERT Praha, spol. s r.o. byl založen v prosinci 1995. Zakladatelé společnosti pracují v oblasti certifikace podle evropských norem již od roku 1990 a byli rovněž u vzniku prvního certifikačního orgánu v tehdejší Československé republice.


Hlavní zásadou činnosti STAVCERTu je

  • zajistit služby zákazníkům na nejvyšší možné úrovni srovnatelné se službami renomovaných našich i zahraničních certifikačních orgánů.
  • trvale zvyšovat odbornou způsobilost všech pracovníků, např. účastí na odborných školeních, konferencích a seminářích.
  • neprodlená aplikace nových norem ISO a EN v daných oborech a oblastech.
  • zlepšovat kvalitu služeb při certifikační činnosti, přispívat k dobrému jménu certifikačního orgánu a tím i akreditačního orgánu, který ho pro tuto činnost prověřil.

STAVCERT je nestranným a věrohodným certifikačním orgánem, který poskytuje kvalitní služby při certifikaci systémů managementu. Své služby poskytuje nediskriminačním způsobem a umožňuje přístup ke svým službám všem žadatelům bez ohledu na jejich velikost, v souladu s dokumentovanými postupy a v rozsahu své akreditace.