Závazek nestrannosti 

http://www

Být nestranným a věrohodným subjektem, který bude poskytovat kvalitní služby při provádění auditů, certifikacích, posuzování a inspekcích.

Budeme poskytovat své služby nediskriminačním způsobem a umožníme přístup ke svým službám všem žadatelům bez ohledu na jejich velikost, v souladu s dokumentovanými postupy a v rozsahu svých akreditací.

Tento závazek přijalo vedení společností STAVCERT Praha, spol. s r.o. a STAVCERT již při svém vzniku a od té doby k němu zavazuje vlastní i externí pracovníky a jednotlivé komise. Důležitost nestrannosti chápe při provádění certifikačních činností systémů managementu, řídí konflikt zájmů a zabezpečuje objektivitu svých činností při certifikaci systémů managementu. Jedná nestranně a nedovoluje, aby komerční, finanční nebo jiné tlaky zpochybňovaly jeho nestrannost.

Vedení STAVCERT Praha, spol. s r.o. a STAVCERT přijalo následující opatření k zamezení ohrožení své nestrannosti:

  • Identifikuje a analyzuje možnosti konfliktu zájmů, vyplývajících z provádění certifikace včetně konfliktů zájmů odvíjejících se od jeho vztahů.

  • Ustanovilo Komisi pro zabezpečování nestrannosti – „Radu pro certifikaci“ jejíž členové jsou jmenováni na základě delegování příslušnými zájmovými skupinami, které zahrnují státní orgány, zástupce průmyslových obchodních sdružení, zástupce zákazníků, zástupce spotřebitelských organizací a jiné.

  • Pracovníci STAVCERT Praha, spol. s r.o. a STAVCERT neprovádí poradenství v oblasti systémů managementu a nemají žádné vztahy k poradenským organizacím v oblasti systémů managementu, které by znamenaly ohrožení nestrannosti.

  • Pracovníci STAVCERT Praha, spol. s r.o. a STAVCERT při pořádání přednáškové nebo školící činnosti se omezují na poskytování obecně dostupných informací a doporučení, tj. nezveřejňují svoje vlastní interpretace jednotlivých požadavků systémových norem podle kterých provádí certifikaci.

V Praze, 1.11.2018